Analityka w biznesie

Jak dotrzeć do klientów o największym potencjale zakupowym podczas kampanii marketingowej?