licznik energii prognozowanie

Data lake dla prognozowania

Celem projektu była poprawa wydajności integracji danych o zużyciu energii,…

Poznaj szczegóły