analiza lojalnosci klienta

Analiza lojalności klienta

Celem klienta była poprawa sprzedaży poprzez zwiększenie lojalności……

Poznaj szczegóły

cloud data lake w sieci restauracji

Cloud Data Lake

Celem projektu była poprawa efektywności działań sprzedażowych w kanałach…

Poznaj szczegóły

data lake dla danych roamingowych

Data lake dla danych roamingowych

Celem projektu było opracowanie sytemu zarządzania i monitorowania połączeń…

Poznaj szczegóły

data lake w branży motoryzacyjnej

Data lake dla planowania popytu

Celem projektu była poprawa efektywności działań sprzedażowych w kanałach…

Poznaj szczegóły

operational data store dla danych o kliencie

Operational Data Store dla danych o kliencie

Celem projektu była centralizacja i udostępnianie aktualnej informacji o…

Poznaj szczegóły

zwiększenie efektywnosci kampanii sprzedażowych

Zwiększenie efektywności kampanii marketingowych

Segmentacja klientów w branży retail pozwoliła zwiększyć efektywność kampanii…

Poznaj szczegóły

system anty fraud

System anty-fraudowy w ubezpieczeniach

Wdrożenie autorskiego systemu anty-fraudowego w sieci sprzedaży w branży…

Poznaj szczegóły