O firmie

Misją Sorigo jest budowanie i rozwój zespołu tworzącego cyfrowe rozwiązania kreujące nową wartość. Łączymy naszą wiedzę i doświadczenie, pasje do rozwoju oraz potencjał technologii cyfrowych z potrzebami naszych klientów. 

Współpracujemy z organizacjami opierającymi rozwój swojego biznesu na efektywnym wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań z obszaru naszych specjalizacji Big Data, Microservices, Cloud. Otwartych do współpracy z partnerami aktywnie wspomagającymi ich w projektowaniu, budowie i rozwoju produktów cyfrowych z tych obszarów.


Jakie potrzeby klientów adresujemy

Nasze zespoły pomagają klientom w tworzeniu rozwiązań w obszarach Big Data, Microservices, Cloud.
wartość danych
Generujemy wartość z danych klienta tworząc z nich wartościowe biznesowo informacje dla biznesu i klientów organizacji z którymi współpracujemy.
Pomagamy w tworzeniu koncepcji i budowie rozwiązań cyfrowych w domenach naszych specjalizacji.
koncepcja rozwiązań
wsparcie zespołowe w transformacjach
Wspieramy organizacje kompetencyjnie i zespołowo w przeprowadzaniu procesu cyfrowych transformacji.
Utrzymujemy platformy cyfrowe naszych klientów w obszarach naszych specjalizacji zwiększając ich niezawodność oraz optymalizując efektywność procesów utrzymaniowych.
utrzymanie platform cyfrowych