Cloud

MIGRACJA DO CLOUD

Planujesz migrację swoich systemów on-premis do chmury lub budowę systemu, który zostanie wdrożony z wykorzystaniem usług chmury publicznej ? Możemy cie wesprzeć w:

 • Wyborze platformy chmurowej
 • Zaplanowaniu procesu migracji
 • Zaprojektowaniu architektury systemu w chmurze
 • Przeprowadzeniu procesów migracji do chmury
 • Implementacji procesów automatyzacji DevOps w chmurze
 • Dostosowaniu i optymalizacji wykorzystania chmury pod kątem równowagi między kosztami, wydajnością i dostępnością
google_cloud-ar21.svgamazon_aws-ar21.svgmicrosoft_azure-ar21.svgterraformio-ar21.svgansible-ar21.svgpuppet-ar21.svg
Migration to cloud

ROZWÓJ SYSTEMÓW CLOUD

Budujemy systemy i aplikacje, które są wdrażane w publicznych usługach chmurowych oraz korzystają z usług chmurowych. Możemy wesprzeć Cię w:

i- Wdrożeniu systemów i aplikacji frontowych i backendowych z obsługą chmury

 • Zabezpeczeniu systemów wdrażanych w chmurze
 • Konfiguracji wysokiej dostępności i dynamicznego skalowania
 • Imptelmentacji procesów CI/CD i automatyzacji procesów DevOps oraz GitOps na infrastrukturze chmurowej
 • Wdrożeniu mechanizmów SSO zintegrowanych z Cloud Identity Access Management
 • Optymalizacji kosztów i pod kątem efektywnośći ekonomnicznej wykorzystania zasobów chmury
nodejs-ar21.svgOAuth 2Spring Cloudangular-ar21.svgvuejs-ar21.svgkubernetes-ar21.svg
Online world-amico.svg

CLOUD DATA & BIG DATA

Budujemy platformy przetwarzania danych w chmurze w tym platformy Big Data. Pomożemy Ci w budowaniu dynamicznie skalowalnych systemów przetwarzania i raportowania danych z wykorzystaniem usług chmury publicznej.

 • Projektowanie i budowanie repozytoriów danych w chmurze
 • Projektowanie i wdrażanie procesów ETL na platformach chmurowych
 • Wdrażanie platformy Snowflake i wdrażanie procesów przetwarzania danych za pomocą usług Snowflake
 • Budowanie usług przetwarzających dane w czasie rzeczywistym
 • Budowanie usług raportowania danych w chmurze
 • Dostrajanie platform i usług danych w chmurze pod kątem wysokiej dostępności, wydajności i optymalizacji kosztów
Apache HiveAzure SQLCloud SQLpython-ar21.svghadoop-logo.svgsnowflake-ar21.svgscala-lang-ar21.svg
Memory storage-rafiki.svg

MULTICLOUD KUBERNETES

Pomożemy Ci w skalowaniu platform Kubernetes do klastrów wielochmurowych i integracji wdrożeń lokalnych z usługami w chmurze. Z nami zbudujesz hybrydowe środowiska chmurowe oparte o K8S. Możemy wesprzeć Cię w:

 • Wdrożeniu platformy hybrydowej K8S
 • Integracji i zarządzanie klastrami chmur hybrydowych
 • Równoważeniu obciążenia usług w chmurze hybrydowej za pomocą API-Gateways i Service Mesh
 • Procesach automatyzacji Dev/Ops Git-Ops na klastrze hybrydowym
amazon_eks-ar21.svgvmware-tanzu.svgopenshift-ar21.svgAKSGKE
Cloud hosting-rafiki.svg

USŁUGI SERWISOWE W OBSZARZE CLOUD

Szukasz partnera, który pomoże Ci w utrzymaniu Twoich systemów i platform chmurowych? Czy chciałbyś uwolnić swój zespół utrzymaniowy do do innych zadań? Możemy:

 • Przejąć procesy zarządzania i administracji systemami i platformami w chmurze
 • Wesprzeć Cię w pracach utrzymaniowych na zasadach określonych umową SLA
support.png