Microservices

WDROŻENIE PLATFORMY KUBERNETES

Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze optymalnej platformy K8S. Pomogą we wdrożeniu i integracji K8s w środowiskach on-premises, chmurowych oraz hybrydowych. Możemy wesprzeć Cię:

 • Projektowanie architektury platformy K8s
 • Wdrożenie i konfiguracja komponentów platformy
 • Projektowanie standardów dla administracji
 • Wybór i wdrożenie rozwiązania K8S storage
 • Wdrażanie standardów HA i DR
k3s-original-wordmark.svgdocker-ar21.svgceph-ar21.svglonghorn-horizontal-color.svgkubernetes-ar21.svg
Server-amico.svg

KUBERNETES DEVOPS

Czy chcesz przetransformować swoje środowisko oparte o Docker/K8S w platformę K8S. Będziesz potrzebował komponentów do zarządzania i administrowania klastrami oraz wdrożenia procesów i standardów w obszarze automatyzacji. Nasze zespoły mogą Ci pomóc w:

 • Wdrożeniu platform K8S (open-source i komercyjnych)
 • Wdrożeniu i konfiguracji komponentów do zarządzania mechanizmami platform K8S
 • Wdrożenie zarządzania konfiguracją klastra K8S GitOps
 • Wdrożeniu procesów zcentralizowanego monitorowania i logowania
 • Rozdzieleniu i konfiguracji środowisk deweloperskich/testowych/produkcyjnych
vmware-tanzu.svgamazon_eks-ar21.svgopenshift-ar21.svgopa-horizontal-color.svgargoprojio-ar21.svg
Version control-bro.svg

PLATFORMA MIKROSERWISOWA

Chcesz dostosować platformę K8S do architektury mikroserwisowej? Będziesz musiał zaprojektować i wdrożyć wiele istotnych komponentów architektury mikroserwisowej, a także wdrożyć procesy automatyzacji Dev Ops i CI/CD w środowisku K8S. Możemy wesprzeć Cię w:

 • Wdrażanie kompontentów architektury mikroserwisowej, takich jak:
  • API Gateway
  • Service Mesh
  • Vault
  • API Registry
 • Rozwój procesów automatyzacji DevOps i CI/CD przy użyciu natywnych rozwiązań Kubernetes
 • Przygotujemy mechanizmy bezpieczeństwa obejmujące całą platformę, takie jak np. SSO Gateway i Web Tokens
vaultproject-ar21.svgprometheusio-ar21.svgkonghq-ar21.svgistioio-ar21.svgelastic-ar21.svghelmsh-ar21.svg
Programmer-amico.svg

ROZWÓJ MIKROSERWISÓW

Nasze zespoły programistów mogą zaimplementować i wdrożyć usługi mikroserwisowe. Wesprzemy Cię w migracji istniejących aplikacji do modelu mikroserwisowego. Tworzymy systemy front-end i back-end wykorzystując potencjał mikroserwisów. Wdrażamy je na platformach public-cloud i on-premises.

 • Projektowanie i implementacja mikroserwisów front-end i back-end
 • Wdrażanie mikroserwisów z wykorzystaniem Public Cloud API
 • Integracja z procesami CI/CD w rozwiązaniach on-premise i cloud
 • Wdrażanie wzorców wdrażania mikrousług w celu zapewnienia wysokiej dostępności, skalowalności i zoptymalizowanego wykorzystania zasobów klastra
springio-ar21.svgtekton-horizontal-color.svgopenapis-ar21.svgvuejs-ar21.svgangular-ar21.svgnodejs-ar21.svg
Product iteration-amico.svg

SUPPORT SERVICES

Czy chcesz zdelegować administrację, zarządzanie i wsparcie swojej platformy K8S/Kubernetes? Twoje zespoły administracyjne/DevOps mogą skupić sie na procesach rozwoju platformy, my natomiast zajmiemy sie procesami utrzymania stabilności i niezawodności platformy.

 • Przekaż swoją platformę K8S do naszych usługach utrzymania z konkretną umową SLA
 • Zrealizujemy dla Ciebie zarządzanue i administrowację platformą
 • Rozwiniemy usługi utrzymania platformy zgodnie z szybko ewoluującymi standardami K8S
support.png